równowaga między sztuką a zyciem (5)

Równowaga między Sztuką a Życiem: Osobista Walka

W procesie bycia artystą, charakteryzującym się nieustannym dążeniem do kreatywności i ekspresji, często znajdowałem się na przecięciu sztuki i życia. To przecięcie to nie tylko skrzyżowanie dróg, ale złożona, dynamiczna interakcja, gdzie wymagania jednego często kwestionują granice drugiego.

Jako malarz, ciągle nawiguję po tej delikatnej równowadze. Zadanie to wymaga talentu, wytrwałości i zrozumienia siebie oraz świata zewnętrznego.

Symbioza Sztuki i Życia Osobistego

Sztuka nie jest oddzielona od życia; jest z nim intensywnie spleciona. Moje doświadczenia, emocje i interakcje w życiu znacząco wpływają na moje artystyczne kreacje.

Jednak ta symbioza stawia również własne wyzwania. Czas i energia zainwestowane w moją sztukę często są w konflikcie z osobistymi zobowiązaniami i potrzebą odnowy psychicznej i fizycznej. Jako malarz, ciągle żongluję tymi aspektami, upewniając się, że wszystko jest zaadresowane.

Ostatecznie zawsze się to udaje, ponieważ myślę o mojej praktyce i życiu jako o długoterminowej grze, gdzie tymczasowe przeciwności są tylko małym “punktem” na osi czasu życia.

równowaga między sztuką a zyciem (1)
Four Seasons, Fall, oil on canvas, 96×108 in (244×274 cm), 2022-23

Nawigowanie po Delikatnym Tworzeniu Sztuki i Życia

W dążeniu do równowagi między sztuką a życiem nauczyłem się, że nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Reflektując nad moją praktyką, widzę, jak zarządzałem tą równowagą, która znacząco ewoluowała od moich lat 20. do 30.

W moich młodszych latach energia była obfita; całonocne sesje w studiu były regularnie napędzane niekontrolowaną pasją i nienasyconym pragnieniem tworzenia. Ten okres charakteryzował się nieustannym dążeniem do artystycznej manifestacji, gdzie czas wydawał się nieskończony, a możliwości nieograniczone. Wszystko jest możliwe, i to jest kwestia pojedynczej decyzji, aby zmienić to, co wokół mnie.

Wchodząc w moje lata 30., moje podejście się zmieniło. Stało się mniej o nieskończonej energii tworzenia, a więcej o strategicznym myśleniu. Skupienie przesunęło się na gromadzenie mądrości, zrozumienie zawiłości świata sztuki i przygotowanie na długoterminową zrównoważoność mojej kariery jako artysty. Ta faza była oznaczona rezonującą kontemplacją mojego procesu artystycznego, planowaniem na teraźniejszość i przygotowywaniem podstaw na przyszłe dekady.

W istocie, równowaga między sztuką a życiem to ciągły proces adaptacji i nauki. Chodzi o znalezienie harmonii między entuzjazmem do tworzenia sztuki a praktycznościami życia, upewniając się, że każde uzupełnia drugie w tej ciągle ewoluującej tańcu.

równowaga między sztuką a zyciem (2)
Four Seasons, Summer, oil on canvas, 96×72 in (244×182 cm), 2022-23

Planowanie na Emeryturę

Podczas nawigowania po zawiłej praktyce kreatywności i kariery, uświadomiłem sobie znaczenie patrzenia poza dzisiejsze płótno na szerszy obraz jutra. Życie artysty jest nieprzewidywalne – to, co jest żywe i dochodowe teraz, niekoniecznie pozostanie takie w nadchodzących latach. Ta nieprzewidywalność to nie tylko wyzwanie; to wezwanie do działania, szczególnie przy planowaniu emerytury.

Jak wielu artystów, marzyłem o osiągnięciu szczytu, na którym moja praca zaspokaja mnie artystycznie i zapewnia moją finansową przyszłość. Jednak rzeczywistość pokazuje, że nie wszyscy osiągniemy sławę lub zgromadzimy bogactwo dzięki naszej sztuce. Uznanie tego nie osłabia mojego ducha czy napędu, ale wzbudza w mnie poczucie praktyczności i przewidywania. To przypomnienie, że mogę potrzebować więcej niż tylko mojej sztuki, aby utrzymać mnie w późniejszych latach.

Ta realizacja skłoniła mnie do podjęcia proaktywnych kroków, przygotowujących grunt pod przyszłość, gdzie finansowe zmartwienia nie tłumią mojej wolności twórczej. Od odkładania oszczędności, bez względu na to, jak skromne, po eksplorowanie kont emerytalnych dostosowanych do osób samozatrudnionych, dywersyfikuję swoje podejście do dochodów i inwestycji. Chodzi o zabezpieczenie mojego finansowego dobrostanu i zapewnienie, że mogę kontynuować tworzenie, eksplorowanie i przyczyniać się do świata sztuki bez zbliżającego się cienia niestabilności ekonomicznej.

Wizja emerytury nie dotyczy zwalniania tempa; to otwarcie się na nowe możliwości i przygody, być może nawet odkrywanie nowych mediów i przesłań w mojej sztuce. Chodzi o planowanie z zamiarem i celowością, zapewniając, że gdy nadejdzie czas, mogę przyjąć przyszłość z tą samą pasją i ciekawością, która napędza moją sztukę dzisiaj.

Planowanie na emeryturę jako artysty to nie tylko strategia finansowa – to kluczowy element mojej twórczej podróży, zapewniający, że historia, którą opowiadam swoim życiem i pracą, będzie kontynuowana z integralnością i wolnością daleko w przyszłość.

Mając to na uwadze, moje myśli często skupiają się na codziennych wydarzeniach. Często łapię się na tym, że nie widzę wielkiego celu, co nie jest tym, co wiem, ale gdzie chcę być.

równowaga między sztuką a zyciem (3)
Four Seasons, Spring, oil on canvas, 96×108 in (244×274 cm), 2022-23

Rola Dyscypliny w Życiu Artystycznym

Jako oddany malarz, dyscyplina jest moim kamieniem węgielnym – moją filozofią, aby kontynuować malowanie. Pozwala mi efektywnie alokować czas między moje studio a życie osobiste. To zdyscyplinowane podejście, podobne do metodologii badawczej, obejmuje ustalanie jasnych celów i granic oraz przestrzeganie zorganizowanej rutyny. Jednak sztuka jest nieprzewidywalna i często proces twórczy nie mieści się w ustalonych harmonogramach. Znalezienie równowagi między tymi spontanicznymi wybuchami kreatywności a zdyscyplinowanym życiem to ciągły proces nauki.

Dyscyplina to nie zawsze malowanie w studiu. Mam na myśli dyscyplinę, która nie rozłączy mnie, nawet jeśli nie mam przestrzeni studyjnej.

równowaga między sztuką a zyciem (4)
Four Seasons, Winter, oil on canvas, 96×72 in (244×182 cm), 2022-23

Pielęgnowanie Kreatywności, Zachowując Dobrostan Osobisty

Moja praktyka artystyczna to intensywny, skomplikowany proces, który wymaga znaczącej części mojego psychicznego i emocjonalnego pasma przepustowego. Nauczyłem się, jak ważne jest dbanie o moje dobrostan, aby utrzymać ten poziom kreatywnej produkcji bez wypalenia.

Obejmuje to angażowanie się w działania poza światem sztuki, spędzanie czasu z bliskimi oraz praktykowanie samoopieki. Te działania odnawiają mnie i często dostarczają świeżych perspektyw, które wzbogacają moją pracę artystyczną. Jednak najważniejsze jest zachowanie dobrego snu i diety, aby moje ciało mogło pozostać produktywne przez lata.

równowaga między sztuką a zyciem (6)
Whispers 01, oil on canvas, 14×11 in (35x28cm), 2023

Zasada 80/20 w Równowadze między Sztuką a Życiem

Zasada 80/20, znana również jako zasada Pareto, sugeruje, że około 80% efektów pochodzi z 20% przyczyn. W dążeniu do równowagi między sztuką a życiem, ta zasada może zaoferować cenne wskazówki dotyczące efektywnego zarządzania czasem i zasobami.

W mojej praktyce artystycznej może to oznaczać identyfikację, które 20% moich działań najbardziej znacząco przyczynia się do mojego sukcesu i satysfakcji. Mogą to być określone procesy kreatywne, specyficzne media lub tematy, które głęboko rezonują zarówno ze mną, jak i z moją publicznością. Skupiając się bardziej na tych wpływowych działaniach, mogę optymalizować moją produkcję kreatywną i wzrost artystyczny.

Podobnie, stosowanie zasady 80/20 wiąże się z rozpoznaniem, które aspekty najbardziej przyczyniają się do mojego dobrostanu i szczęścia – spędzanie jakościowego czasu z rodziną, angażowanie się w aktywność fizyczną lub dążenie do hobby, które sprawiają, że jestem szczęśliwy. Priorytetowanie tych działań pozwala mi utrzymać zdrową równowagę, zapewniając, że moje życie poza studiem wzbogaca moją sztukę w nim.

Kluczem jest zrozumienie, gdzie moje wysiłki są najbardziej owocne. Nie oznacza to zaniedbywania pozostałych 80%, ale racjonalizację lub delegowanie mniej wpływowych zadań. W praktycznych terminach może to obejmować automatyzację pewnych aspektów biznesowej strony mojej sztuki, takich jak sprzedaż i marketing, lub poszukiwanie współpracy, które pozwalają mi skupić się bardziej na procesie twórczym.

Ostatecznie zasada 80/20 w równowadze między sztuką a życiem polega na podejmowaniu strategicznych wyborów, które wzmacniają zarówno moją produktywność artystyczną, jak i osobiste dobrostan, uznając, że te aspekty są głęboko ze sobą powiązane i niezbędne dla spełnionej kariery i życia jako artysty.

równowaga między sztuką a zyciem (7)
Whispers 03, oil on canvas, 14×11 in (35x28cm), 2023

Sztuka Ustanawiania Granic

Ustanowienie granic było kluczowym aspektem równowagi między sztuką a życiem. Obejmuje to mówienie “nie” niektórym możliwościom i żądaniom w sztuce i życiu osobistym, aby utrzymać zdrową równowagę. Ta równowaga nie jest statyczna, ale ewoluujący proces, gdzie dostosowania są dokonywane w miarę zmian okoliczności.

Ustanowienie granic stało się nieodzowną częścią mojej podróży w harmonizowaniu wymagań sztuki z istotą życia. Jest to sztuka mówienia “nie” – umiejętność równie ważna jak każda technika stosowana na płótnie. Ta równowaga między pasją a przestrzenią osobistą nie jest punktem stałym, ale dynamiczną równowagą, nieustannie dostosowującą się do zmieniających się rytmów życia.

Ta koncepcja była czymś, czego nauczyłem się obserwując mojego brata, który zawsze trzymał swoją pracownię obok swojego domu. Mimo to, nauczył mnie paradoksalnej potrzeby separacji pomimo fizycznej bliskości. Uważał, i ja zaczynam to rozumieć, że utrzymanie wyraźnego podziału między miejscem pracy a odpoczynku jest kluczowe. Nawet krótka podróż może służyć jako psychiczne przejście, strefa buforowa, która pozwala przejść z roli artysty przy sztaludze do osoby odpoczywającej. Nie chodzi tylko o dystans fizyczny; chodzi o stworzenie przestrzeni mentalnej, która pozwala na kwitnienie kreatywności i relaksu bez wchodzenia sobie w drogę.

Ta separacja nauczyła mnie, jak ważne jest zachowanie dobrostanu osobistego w dążeniu do doskonałości artystycznej. To granica, która sprzyja zarówno zdrowiu psychicznemu, jak i pomyślności mojej pracy, zapewniając, że każda ma miejsce do wzrostu bez zacieniania drugiej. To lekcja równowagi, która stała się kamieniem węgielnym mojego podejścia do sztuki i życia.

równowaga między sztuką a zyciem (8)
Whispers of Echoes 01, oil on canvas, 14×11 in (35x28cm), 2023

Przyjęcie Walki jako Części Procesu Twórczego

Interakcja między sztuką a życiem nie jest tylko wyzwaniem do zarządzania, ale kluczowym elementem mojego procesu artystycznego. Ta dynamiczna walka ukształtowała moją tożsamość, wzbogacając moją pracę o głębię i złożoność. Poprzez przyjęcie tej napiętności i naukę priorytetowania tego, co naprawdę wzbogaca moje życie i pracę, odkryłem odporność i zdolność adaptacji.

Ostatecznie, poszukiwanie równowagi to głęboko osobista narracja przeplatana przez moje istnienie jako artysty. Każdego dnia stąpam po tej skomplikowanej ścieżce kompromisu i zaangażowania, niezachwiany w mojej dedykacji dla mojej sztuki i dobrostanu. Z jej próbami i triumfami, ta podróż jest integralną częścią tego, kim jestem – Bartosz Beda, artysta nieustannie nawigujący po zniuansowanym krajobrazie sztuki i życia, wciąż ewoluujący, wciąż uczący się.

Skip to content