Bartosz Beda

Artysta Imigrant

🌍➡️ Jako artysta imigrant, który przeszedł przez proces przejścia z Polski do Stanów Zjednoczonych, moje połączenie z historiami migracji jest głęboko osobiste. Podróż ta ukształtowała moją tożsamość i wpłynęła na moją ekspresję twórczą. Zagłębiając się w złożoną narrację imigracyjną wzdłuż granicy USA-Meksyk, szybko zdałem sobie sprawę z ogromnych różnic i złożoności w porównaniu do mojego doświadczenia migracyjnego.

🖌️💭 To olśnienie było punktem zwrotnym w mojej artystycznej podróży. Skłoniło mnie do ewolucji mojego podejścia od bezpośrednich reprezentacji kwestii politycznych i społecznych do przyjęcia bardziej subtelnej i symbolicznej formy opowiadania historii za pomocą mojej sztuki. Mój cel przesunął się w kierunku uchwycenia wielowymiarowej esencji doświadczeń migracyjnych, mając na celu odzwierciedlenie głębi ludzkiej odporności i złożonego gobelinu emocji, które definiują te podróże.

Join over 3000 subscribers to my mailing list!

The content shared in the newsletter  is personalized and unique.  Emails are sent a few times a month.

Amalia, Winter, oil on panel, 10x8 inches (25x20cm), 2022

👩‍🎨🌏 Moja rola jako artysty imigranta stała się rolą opowiadacza historii, używając mojego płótna jako platformy do łączenia narracji z różnych zakątków świata. Przez każde pociągnięcie pędzlem dążę do uhonorowania cichych historii walki, nadziei i wytrwałości, które wielu migrantów nosi ze sobą. To poszukiwanie oświetlenia wspólnych ludzkich doświadczeń, które przekraczają granice, podkreślając uniwersalne dążenie do przynależności i niezłomny duch ludzkiej woli.

Amalia, Summer, oil on panel, 10x8 inches (25x20cm), 2022

🎨🔍 Przyjmując bardziej symboliczne podejście, moja sztuka przekracza dosłowne interpretacje, zapraszając widzów do zaangażowania się w głębszy, bardziej refleksyjny dialog z dziełem sztuki. To zaproszenie do spojrzenia poza powierzchnię, aby zobaczyć historie migracji nie tylko jako elementy wiadomości, ale jako głębokie ludzkie doświadczenia, które są zarówno różnorodne, jak i głęboko osobiste.

Amalia, Spring, oil on panel, 10x8 inches (25x20cm), 2022

Jako artysta imigrant, moja praca jest świadectwem mocy sztuki do łączenia, empatii i zrozumienia niezliczonych podróży, które składają się na ludzkie doświadczenie. Mam nadzieję przyczynić się do szerszej rozmowy na temat tożsamości, przynależności i niekończącego się poszukiwania domu przez tę soczewkę.

Amalia, Fall, oil on panel, 10x8 inches (25x20cm), 2022