Bartosz Beda

Emocja Ludzka jest Sztuką

🖋️🎨 Seria "Z powodu Braku", zrealizowana tuszem na papierze w latach 2022-23, bada, gdzie namacalna rzeczywistość użytych materiałów przeplata się z ulotnymi cechami ludzkiej emocji i obecności. To połączenie daje początek narracji, która jest zarówno medytacyjna, jak i angażująca, czyniąc ją głębokim przedstawieniem ludzkiej emocji w sztuce. Współdziałanie między fizycznym a metafizycznym oświetla złożone spektrum uczuć i doświadczeń definiujących kondycję ludzką.

🤔💫 Każde dzieło w tej serii służy jako przewodnik między światem namacalnym a złożonym krajobrazem ludzkich emocji, tworząc przestrzeń dla widzów do zagłębienia się w najskrytsze zakamarki ich psychiki. To dialog istnienia, gdzie sztuka nie tylko komunikuje, ale rezonuje, echując ciche szepty duszy. Przez tę serię, mam na celu podkreślenie kluczowej roli ludzkiej emocji w sztuce, używając płótna jako krainy, gdzie widoczne i niewidoczne emocje łączą się, oferując wgląd w zniuansowany taniec widzialnych i niewidzialnych sił życia.

Join over 3000 subscribers to my mailing list!

The content shared in the newsletter  is personalized and unique.  Emails are sent a few times a month.

Text Here

💖🌌 Kolekcja "Z powodu Braku" jest świadectwem mocy sztuki jako lustra odbijającego mnogość ludzkich emocji - od miłości, straty i radości po rozpacz. Wykorzystując minimalistyczny, a jednak potężny medium tuszu na papierze, staram się uchwycić przelotne chwile istnienia, przekładając ulotne emocje na trwałe wyrazy wizualne. Ta seria zaprasza publiczność w podróż samoodkrycia, zachęcając do głębszego zaangażowania w sztukę, która przekracza zwykłą obserwację i sprzyja autentycznemu emocjonalnemu połączeniu.

Text Here

👁️🖼️ Angażując się w każde dzieło, wyruszasz w podróż, która przekracza powierzchnię, zagłębiając się w bogate morze ludzkich emocji, które sztuka ma unikalną zdolność wywoływać. "Z powodu Braku" to coś więcej niż artystyczne przedsięwzięcie; to zaproszenie do doświadczenia głębokiego wpływu ludzkiej emocji na sztukę, gdzie każde pociągnięcie, każdy odcień jest nasączony esencją naszej wspólnej ludzkości.