Bartosz Beda

Proces Malarstwa Figuratywnego

🎨💖 W sercu mojego procesu malarstwa figuratywnego leży głęboko zakorzeniona emocja, podstawowa siła napędowa mojej sztuki. Ta emocja służy jako geneza mojej inspiracji, istotna iskra, która zapala moją kreatywną podróż.

Amalia, Spring, oil on panel, 10x8 inches (25x20cm), 2022

🖌️🔥 Każde płótno zaczyna się od tej iskry, kierując moją ręką, gdy biorę pod lupę kondycję ludzką przez moje prace. W malarstwie figuratywnym, emocja to nie tylko składnik – to esencja, która tchnie życie w każdy obraz, przekształcając zwykłe obrazy w głębokie wyrazy ludzkiego doświadczenia.

Join over 3000 subscribers to my mailing list!

The content shared in the newsletter  is personalized and unique.  Emails are sent a few times a month.

👁️👤 Mój proces obejmuje głębię tych emocji, zrozumienie ich niuansów i przekładanie ich na wizualne historie. Wyzwaniem jest uchwycenie złożoności uczuć i oddanie ich w sposób, który rezonuje powszechnie, czyniąc każdy obraz lustrem odbijającym naszą wspólną ludzkość.

Amalia, Winter, oil on panel, 10x8 inches (25x20cm), 2022

💡🎨 Ta artystyczna podróż od emocji do ekspresji jest drobiazgowa, gdzie każdy wybór koloru, każdy pociągnięcie pędzlem i każdy cień są nasączone znaczeniem. To dialog między artystą a płótnem, negocjacja formy i treści, napędzana leżącą u podstaw narracją emocjonalną.

🌟✨ Poprzez mój proces malowania figuratywnego, dążę do stworzenia dzieł, które urzekają wizualnie i wywołują głęboką odpowiedź emocjonalną u widza. Chodzi o zmostkowanie luki między tym, co widziane, a tym, co odczuwane, czyniąc każdy obraz świadectwem mocy emocji w sztuce.